1397/02/08 16:03:50

اولين دوره از كلاس هاي مربيگري C ايران در سال ٩٧

اولين دوره از كلاس هاي مربيگري C ايران در سال ٩٧ صبح امروز با حضور رياست جديد هيات فوتبال استان البرز در مجموعه دكتر شريعتي كرج افتتحاح شد