1397/08/21 10:32:36

اولين دوره از كلاس مربيگري C آسيا در استان البرز

اولين دوره از كلاس مربيگري C آسيا در استان البرز در سال ٩٧ صبح امروز شنبه ١٩ آبان ماه با تدريس دكتر جهاني و با حضور ٢٣ متقاضي در ساختمان هيات فوتبال استان افتتاح شد