1397/06/26 19:53:42

اهدا گواهینامه کلاس دانش افزایی مربیان مدارس فوتبال استان

حضور سركار خانم عباسي در هيات فوتبال استان و دريافت گواهينامه كلاس دانش افزايي مربيان مدارس فوتبال به نمايندگي از شركت كنندگان در اين كلاس