1398/04/19 10:57:24

امیرحسین قاسمی به تیم ملی جوانان ایران دعوت شد

امیرحسین قاسمی به تیم ملی جوانان ایران دعوت شد

امیرحسین قاسمی دروازه بان با اخلاق و برتر باشگاه کانون کرج که فوتبال خود را از این باشگاه آغاز و چندین سال در باشگاه کانون کرج در لیگ برتر استان البرز در رده های سنی مختلف حضور داشت
به تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران دعوت شد ...