1397/11/14 16:36:37

البرز شهر جدید و جاوید کرج درمسابقات فوتبال مناطق در رده سني هفده سال

قرعه كشي مرحله اول مسابقات فوتبال مناطق در رده سني هفده سال انجام شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز قرعه كشي مرحله اول گروهي مسابقات مناطق رده سنی هفده سال  انجام شد و تیم های فوتبال البرز شهر جدید و جاوید کرج در گروه اول مسابقات هم گروه شدند

تيم های حاضر در این گروه عبارتند از البرز شهر جدید ، جاوید کرج ، آریا پارس تهران ، پاسارگاد خرم آباد ، آبی پوشان اراک و سیاهجامگان قم

مرحله اول اين مسابقات در گروه اول به میزبانی البرز شهر جدید هشتگرد  از تاريخ 27 بهمن ماه به مدت هفت روز برگزار خواهد گرديد