1397/08/02 11:58:47

البرزی های تیم ملی نونهالان 15 سال ایران

حضور دکترعلي الله کرم بعنوان مربی وعلیرضا جعفریان بازیکن البرزی اهل نظرآباد درلیست نهایی تیم ملی١٥ سال ايران براي اعزام به مسابقات آسيايي درکره جنوبی
با آرزوي موفقيت براي تيم ملي نونهالان ايران