1397/10/29 11:06:39

افتتحاييه كلاس مربيگري C ايران

افتتحاييه كلاس مربيگري C ايران با حضور محمد جبارپور مدير كميته آموزش هيات فوتبال استان و دكتر جهاني مدرس رسمي فدراسيون فوتبال صبح امروز در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان البرز برگزار شد
اين كلاس با حضور ٢٤ متقاضي برگزار و تا سوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت