1398/02/16 12:19:26

افتتاح اولین فستیوال فوتبال پایه با همت آموزش و پرورش ناحیه دو کرج و هیات فوتبال شهرستان فردیس

افتتاح اولین فستیوال فوتبال پایه با همت آموزش و پرورش ناحیه دو کرج و هیات فوتبال شهرستان فردیس

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز در اقدامی مثبت آموزش و پرورش ناحیه دو کرج با مساعدت هیات فوتبال  شهرستان فرديس اقدام به برگزاری اولین دوره فستیوال دانش آموزي فوتبال در این شهرستان نمود

این فستیوال روز گذشته با حضور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز و دیگر مسئولین فوتبال البرز و شهرستان فردیس در زمین چمن شهدای فرديس افتتاح شد  و قرار است به مدت سه روز با شرکت 504 فوتبال آموز پیگیری شود