1397/12/11 10:33:14

افتتاحيه كلاس مربيگري C ايران به ميزباني استان البرز

افتتاحيه كلاس مربيگري C ايران به ميزباني استان البرز با حضور مدير كميته آموزش و مربيان هيات فوتبال استان در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار شد

مدرس اين كلاس دكتر جهاني از اساتيد برتر كشور خواهد بود