1397/11/09 13:30:50

اعلام انصراف شش کاندیدای دیگر از مجمع انتخاباتی ریاست هیات فوتبال استان البرز

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز شش کاندیدای دیگر مجمع انتخاباتی ریاست هیات فوتبال استان البرز به نام های محمد رضا احمدنیا ، مهدی انجام نجم الدین، مهدی ایمانی، امیر عباسلو ، علی علوی و محمد ملکی به ترتیب انصراف خود را اعلام نمودند.

اعلام انصراف شش کاندیدای دیگر از مجمع انتخاباتی ریاست هیات فوتبال استان البرز

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز شش کاندیدای دیگر مجمع انتخاباتی ریاست هیات فوتبال استان البرز به نام های محمد رضا احمدنیا ، مهدی انجام نجم الدین، مهدی ایمانی، امیر عباسلو ، علی علوی و محمد ملکی به ترتیب انصراف خود را اعلام نمودند.

پیش از این محمد فیروزگاه دیگر کاندیدای این پست نیز انصراف خود را از این انتخابات اعلام نموده بود