1396/04/26 16:52:21

اعلام آمادگی مجلس برای کمک به رفع تهدید AFC و احتمال محرومیت تیم‌های ایرانی

اعلام آمادگی مجلس برای کمک به رفع تهدید AFC و احتمال محرومیت تیم‌های ایرانی

تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس: