1396/04/28 19:18:17

نظر به اینکه مقرر است فستیوال فوتبال رده سنی 11 و 12 سال مورخ 5/5/96 و 6/5/96 برگزار گردد ، لذا مدارس فوتبال مجاز ( سال 96 ) که تمایل به شرکت در این فستیوال را دارند می بایست مدارک ذیل را تا تاریخ 2/5/96 به واحد جوانان و پایه تحویل نمایند بدیهی است عدم ارائه مدارک تا موعد مقرر به منزله انصراف از حضور در فستیوال می باشد.

 

 

بسمه تعالی

مدیران محترم مدارس فوتبال استان البرز

با سلام

                         نظر به اینکه مقرر است فستیوال فوتبال رده سنی 11 و 12 سال مورخ 5/5/96 و 6/5/96 برگزار گردد ، لذا مدارس فوتبال مجاز ( سال 96 ) که تمایل به شرکت در این فستیوال را دارند می بایست مدارک ذیل را تا تاریخ 2/5/96 به واحد جوانان و پایه تحویل نمایند بدیهی است عدم ارائه مدارک تا موعد مقرر به منزله انصراف از حضور در فستیوال می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز

1-رده سنی 12 سال، 12 بازیکن ، 1 مربی ، 1 سرپرست

2-رده سنی 11 سال ، 12 بازیکن ،1 مربی ، 1 سرپرست

3-فتوکپی شناسنامه بازیکن و والدین

4-کارت بیمه ورزشی

5- فرم تکمیل شده مشخصات بازیکنان

6-عکس 4*3 یک قطعه

7- مدارک شناسایی عکسدار

8-فیش واریزی به مبلغ 000/000/3 ریال رده 12 سال

9-فیش واریزی به مبلغ 000/000/3 ریال رده 11 سال

10-داشتن رضایت نامه محضری

 

 

هیات فوتبال استان البرز