1399/04/09 19:26:31

اطلاعيه واحد اداري هيات فوتبال استان البرز

اطلاعيه واحد اداري هيات فوتبال استان البرز
قابل توجه مراجعين محترم
با سلام
به اطلاع ميرساند ساعات كاري هيات فوتبال استان البرز از روز شنبه تا پايان پنجشنبه از ساعت ١٢ الي ١٨ مي باشد
لذا مراجعين محترم مي توانند براي انجام امور اداري خود از قبيل تكميل و تحويل مدارك، ثبت سامانه هيات فوتبال و عضويت و... در زمان فوق به ساختمان اين هيات مراجعه نمايند