1397/12/20 15:17:48

اطلاعيه مهم هيات فوتبال استان البرز در خصوص لغو مراسم اهداي احكام  تيم هاي برتر فوتبال و فوتسال استان

اطلاعيه مهم هيات فوتبال استان البرز

به اطلاع كليه باشگاه هاي فوتبال و فوتسال استان البرز ميرساند
با توجه به عدم اتمام مسابقات در برخي رده هاي استاني و مشخص نشدن تيم هاي برتر اين رده ها و همچنين با توجه به حضور تيم ها در مسابقات كشوري ، مراسم اهداي احكام  تيم هاي برتر فوتبال و فوتسال استان  در سال ٩٧ كه قرار بود در تاريخ ٢٥ اسفند ماه برگزار شود لغو ميگردد.