1398/07/13 19:18:40

 اطلاعيه مهم كميته مسابقات هيات فوتبال استان البرز

 اطلاعيه مهم كميته مسابقات هيات فوتبال استان البرز
السلام و عليك يا الاعبدالله
با توجه به درخواست مكرر تيم ها مبني بر حضور در مراسم معنوي اربعين حسيني و توجه ويژه هيات فوتبال استان البرز به امور فرهنگي و ارزشي ، بدينوسيله به اطلاع مسئولين محترم تيم هاي شركت كننده در مسابقات ليگ هاي استان البرز و شهرستان كرج ميرساند كليه مسابقات در رده هاي پانزده سال به بالا از تاريخ ٢٤ لغايت ٢٩ مهر ماه ١٣٩٨ تعطيل مي باشد و مسابقات از تاريخ ٣٠ مهرماه مجددا برگزار خواهد شد