1399/05/17 10:45:57

اطلاعيه مهم باشگاه مقاومت البرز در خصوص فرايند جذب سرباز قهرمان در رشته هاي فوتبال و فوتسال

 

 

پيرو اطلاعيه باشگاه مقاومت البرز در خصوص فرايند جذب سرباز قهرمان در رشته هاي فوتبال و فوتسال شايان ذكر است :

 

نحوه فعاليت و تست تيم هاي فوتسال(ليگ برتر كشور)  و فوتبال(ليگ دسته كشور)  متعاقبا پس از سير مراحل اداري و صدور  مجوز  توسط سازمان مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد . 

 

همچنين اين تست مي بايست از طريق تربيت بدني سپاه و باشگاه مقاومت البرز  انجام شود و پس از تاييده عضويت بسيج ، افراد برتر براي ليگ برتر فوتسال ، ليگ يك و سه فوتبال و براي تيم هاي مقاومت البرز و فجر شهيد سپاسي گزينش و معرفي خواهند شد .