1399/07/07 12:31:27

اطلاعيه كميته جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز

قابل توجه سرپرستان و مدیران تیمهای فوتبال رده ۱۴ سال برتر استان و ۱۵ سال استان
جهت دریافت کارت مسابقات  روز دوشنبه مورخه ۷ مهر ماه ۹۹ ساعت ۱۸ به کمیته پایه و جوانان هیات فوتبال استان البرز مراجعه نمایند .

 

قابل توجه سرپرستان و مدیران باشگاههای کلیه رده های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال
آخرین مهلت جهت تحویل مدارک و شرکت در مسابقات روز شنبه مورخه ۱۲مهر ماه ۹۹ می باشد .
عدم حضور به منزله انصراف از مسابقات می باشد