1396/09/20 12:02:57

تيم فوتبال استقلال البرز قهرمان و كانون كرج نايب قهرمان مسابقات نونهالان پانزده سال استان البرز شدند

تيم فوتبال استقلال البرز قهرمان مسابقات نونهالان پانزده سال استان البرز شد
به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز در ديدار فينال كه امروز بين تيم هاي استقلال البرز و كانون كرج برگزار گرديد تيم فوتبال استقلال البرز موفق شد حريف خود را با نتيجه شش بر يك شكست دهد و قهرماني اين دوره از مسابقات نونهالان ١٥ سال استان البرز  كسب نمايد
لازم به توضيح است كه تيم هاي پور البرز و آرمان فردا مشتركا مقام سوم اين مسابقات را كسب نمودند