1397/06/24 19:07:56

استقبال ریاست کانون مربیان فوتبال ایران از برنامه‌های فرهنگی کانون مربیان استان البرز

استقبال ریاست کانون مربیان فوتبال ایران از برنامه‌های فرهنگی کانون مربیان استان البرز

همکاران مان در کانون مربیان فوتبال استان البرز بمثابه انجمنی پیشرو و نیک اندیش، در آستانه بازگشایی مدارس، اقدام به جمع آوری کمک هزینه تحصیلی جهت اقشار کم درآمد استان از طریق  اعضاء خود نموده اند .
کانون مربیان فوتبال ایران ضمن تایید و تاکید بر تصمیم و مصوبه کانون مربیان استان البرز در پیشبرد و توسعه  اینگونه فعالیت های مدنی ، انتظار دارد این روش و خصوصیت مدرن  که ماحصل داشتن دیدگاه های  اجتماعی است و از جمله وظایف مربیان  در جریان انسجام اعضاء و تیم سازی محسوب می گردد، در سایر استانها نیز ترویج و توسعه یافته وضمن یاری رساندن به دانش آموزان نیازمند ، موجبات تعالی جامعه مربیان فوتبال کشور را فراهم آورد  .

بیژن ذوالفقارنسب
رییس کانون مربیان فوتبال ایران