1400/07/05 11:09:45

کمیته جوانان و پایه و استعدادیابی هیات فوتبال استان البرز برگزار می کنند.

به گزارش " روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز " استعدادیابی تیم ملی رده سنی زیر 19 سال در ورزشگاه شریعتی کرج مورخ 1400/7/6  برگزار می گردد.

ـ انتخابی تیم ملی رده سنی زیر 19 سال

ـ متولدین 1381/10/11 تا 1382/10/10

ـ مدل استعدادیابی: T.I.S.CO

ـ ارتباط - سرعت - هوش - تکنیک

ـ گفتنی است مارال چرم حامی این دوره استعداد یابی می باشد.

ـ مسئول کمیته جوانان و پایه هیات فوتبال استان البرز: حسین قربانی