1397/08/26 11:12:39

اسامي نفرات برگزيده هفتمين مرحله انتخابي تيم استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال  كشور اعلام شد

اسامي نفرات برگزيده هفتمين مرحله انتخابي تيم استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال  كشور اعلام شد

بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در هفتمين مرحله انتخابي تيم استان البرز براي حضور  در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال کشور روز شنبه ٢٦\۸\۱۳۹۷ساعت ١٤:٣٠ همراه با مدارك( اصل شناسنامه و كارت ملي خود و پدر و مادر، كارت بيمه ورزشي ،رضايت نامه والدين،گواهي تحصيلي و گواهي سلامت ) در زمین شماره دو مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج حضور بهم رسانند :

١-سبحان سنگ سفيدي
٢- محمد سليماني
٣-ابوالفضل امام وردي
٤-احمد ذوالفقاري
۵ - ابوالفضل حمزه زاده
۶-متين خدابنده لو
۷-سهند ابوطالب
۸-امير حسين حقداري
۹-ابوالفضل قرچه
۱۰ - ابوالفضل دهقاني
۱۱-سيد حسين حسيني
۱۲- امير مسعود بيكوردي
 ١۳- امير علي يعقوبي
۱۴- متين كريمي
۱۵- شايان داداشي
۱۶-امير علي محمدي
۱۷-ايليا كريمي
۱۸-ماني زارع رفيع
۱۹- آرين روضه اي
٢٠- متين توانگر