1398/11/15 13:50:17

از هفته هفدهم ليگ دو فوتبال كشور تيم شهداي رزكان در شرايطي كه با گل دقيقه ٢٤ ، يك بر صفر از پاس همدان پيش افتاده بود در نهايت دو بر يك بازي را به حريف خود واگذار كرد

از هفته هفدهم ليگ دو فوتبال كشور تيم شهداي رزكان در شرايطي كه با گل دقيقه ٢٤ ، يك بر صفر از پاس همدان پيش افتاده بود در نهايت دو بر يك بازي را به حريف خود واگذار كرد