1397/04/24 18:27:12

تیم فوتبال بانوان زیر شانزده ساله های ایران که به منظور آماده سازی مسابقات مقدماتی آسیا در کشور تاجیکستان اردوی خود را از روز گذشته در شهر کرج برپا کرده است صبح امروز یکشنبه 24 تیر ماه اولین جلسه تمرینی خود را در زمین شماره یک شریعتی برگزار نمود

تیم فوتبال بانوان زیر شانزده ساله های ایران که به منظور آماده سازی مسابقات مقدماتی آسیا در کشور تاجیکستان اردوی خود را از روز گذشته در شهر کرج برپا کرده است صبح امروز یکشنبه 24 تیر ماه اولین جلسه تمرینی خود را در زمین شماره یک شریعتی برگزار نمود

 همچنین دومین جلسه تمرینی بانوان ایران عصر امروز ساعت 18:00 در زمین شماره یک شریعتی پیگیری خواهد شد.

این اردو تا روز چهارشنبه 27 تیر ماه در کرج ادامه خواهد داشت