1396/10/20 17:34:53

اردوی تدارکاتی تیم ملی بانوان زیر 15 سال ایران از تاریخ 21 دی ماه به مدت پنج روز در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی بانوان زیر 15 سال ایران از تاریخ 21 دی ماه به مدت پنج روز در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

نام فاطمه خندان فوتبالیست البرزی تیم ملی نوجوانان ایران نیز در لیست دعوت شدگان به این اردو وجود دارد