1396/12/16 17:54:47

اردوي تيم ملي فوتسال بزرگسالان  بانوان  از تاريخ ۱۸ تا ۲۸  اسفند ماه در استان تهران برگزار خواهد شد

اردوي تيم ملي فوتسال بزرگسالان  بانوان  از تاريخ ۱۸ تا ۲۸  اسفند ماه در استان تهران برگزار خواهد شد
لیلا خدابنده لو از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهد داشت.