1397/07/21 19:37:44

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان در رده زير ١٩ سال

با اعلام فدراسيون فوتبال ايران
اردوي تيم ملي فوتبال بانوان در رده زير ١٩ سال از تاريخ ٢٢ مهر ماه به مدت ٨ روز در استان تهران برگزار خواهد شد.

مارال تركمان و مريم محمدي از استان البرز در بين دعوت شدگان به اين اردو حضور خواهند داشت

لازم به توضيح مي باشد كه اين اردو به منظور آماده سازي تيم ملي براي دور مقدماتي مسابقات آسيايي كه از تاريخ ٢٩ مهر لغايت ٧ آبان ماه در كشور ميانمار برگزار خواهد شد، انجام خواهد پذيرفت