1397/01/29 18:17:54

اردوى انتخابى تيم منتخب زير ۱۴ سال کشور برگزار می‌شود

مرحله جدید اردوی انتخابى نفرات مستعد تيم فوتبال منتخب زير ۱۴ سال منطقه يک ايران (تهران، قم، البرز، قزوين، سمنان) از ۲۹ تا ۳۱ فروردين ۹۷ در فيروزكوه واقع در استان تهران برگزار می‌گردد، لذا اسامى بازیکنان دعوت شده زير مي‌بايست ساعت ٨:۰۰ صبح روز ٢٩ فروردين در محل مقرر حضور بهم رسانند.

اردوى انتخابى تيم منتخب زير ۱۴ سال کشور برگزار می‌شود

مرحله جدید اردوی انتخابى نفرات مستعد تيم فوتبال منتخب زير ۱۴ سال منطقه يک ايران (تهران، قم، البرز، قزوين، سمنان) از ۲۹ تا ۳۱ فروردين ۹۷ در فيروزكوه واقع در استان تهران برگزار می‌گردد، لذا اسامى بازیکنان دعوت شده زير مي‌بايست ساعت ٨:۰۰ صبح روز ٢٩ فروردين در محل مقرر حضور بهم رسانند.

اسامى منتخب:
فردین بحری، علیرضا شجاعان، امیرمهدی سلامی، علیرضا احسانی‌فر، آریا حسینی، امیرحسین مالمیر، حسین محمدیان، حسام اسکندری، علیرضا رضایی، نیما نعمائی، مهدی خدایاری، شایان ذوقی، نیما عباسی، سینا قاسمی، یادگار رستمی و محمدرضا عرب براکوهی از تهران
ابوالفضل قنبری، علی وکیل، سیدعرفان بدری و ابوالفضل رضایی از قم
امیرحسین رجبعلی از قزوین
محمدامین شاهرخ‌بیگی، محمدرضا ناصری و کاظم قربانی از البرز
امیررضا عجم‌مرادی از سمنان

آدرس محل برگزارى اردو:
فیروزکوه، امیریه، جنب تالارفیروزه، کمپ ورزشی و اردویی سازمان تبلیغات اسلامی

زمان برگزارى:
٢٩ لغايت ٣١ فروردين ٩٧