1396/08/29 11:52:51

اختتماييه كلاس مربيگري C ايران با حضور رييس و دبير  هيات فوتبال استان البرز برگزار گرديد.این کلاس از تاریخ 18 آبان ماه با حضور 24 مربی آینده

اختتماييه كلاس مربيگري C ايران با حضور رييس و دبير  هيات فوتبال استان البرز برگزار گرديد.این کلاس از تاریخ 18 آبان ماه با حضور 24 مربی آینده دار البرزی به مدت یک هفته در مجموعه شریعتی کرج برگزار گردید