1397/02/15 17:41:03

اختتامیه کلاس cایران

اختتامیه کلاس cایران
باحضور بیگ وردي رییس هیات، یمینی نایب رییس،حشمتی دبیر ،حسن تیموری رییس کمیته انظباطی کرج و محمد جبارپور رییس دپارتمان  آموزش استان امروز جمعه ١٤ ارديبهشت ماه برگزار گرديد