1397/09/05 11:18:07

اختتاميه كلاس مربيگري C آسيا

اختتاميه كلاس مربيگري C آسيا با حضور رياست هيات فوتبال استان و مسئول كميته آموزش و مربيان استان در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد