1397/12/07 16:57:05

اختتاميه كلاس مربيگري B ايران به ميزباني شهرستان فرديس

اختتاميه كلاس مربيگري B ايران به ميزباني شهرستان فرديس با حضور مهندس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز،گلمحمدي رييس هيات فوتبال شهرستان فرديس ،مسئولين و پيشكسوتان فوتبال استان البرز برگزار گرديد

لازم به توضيح مي باشد مدرس این دوره از  کلاس مربیگری  استاد الله کرم از اساتید برتر کشور بود