1397/07/03 16:09:52

اجرای طرح مهر فوتبالي توسط هیات فوتبال و کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز

جمع آوري و بسته بندي لوازم آموزشي درطرح مهر فوتبالي امروز سه شنبه 3مهر توسط اعضا هيات فوتبال و كانون صنفي مربيان فوتبال استان انجام و آماده تحويل به دانش آموزان در سال تحصيلي جديد مي باشد