1398/05/09 19:30:39

اتوماسيون اداري هيات فوتبال استان البرز با حضور مهندس تاج رييس فدراسيون فوتبال ايران افتتاح شد

 اتوماسيون اداري هيات فوتبال استان البرز با حضور مهندس تاج رييس فدراسيون فوتبال ايران افتتاح شد
به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز عصر امروز چهارشنبه ٩ مرداز ماه مهندس تاج رييس فدراسيون  به همراه بيك وردي رييس و سعيدي سيرايي نايب رييس و عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز با حضور در ساختمان هيات فوتبال استان در حضور اعضاي هيات فوتبال اتوماسيون اداري اين هيات را افتتاح نمود.
 
مهندس تاج رييس فدراسيون فوتبال ج.ا.ا در جمع اعضاي هيات فوتبال استان البرز گفت:
من آينده فوتبال را در دو بحث تكنولوژي و كلاس هاي آموزشي ميبينم كه البرز در اين مباحث پيشرو است
تعدادي از تيم هاي ليگ برتري هنوز هيچ اقدامي براي تجهيز استاديوم ها انجام نداده اند ولي نكته قابل توجه اين است كه البرز با وجود نداشتن تيم ليگ برتري پيشنهاداتي براي ميزباني از مسابقات ليگ برتر فوتبال كشور به فدراسيون و سازمان ليگ ارائه داده است
چيزي كه واضح مي باشد اين است كه فوتبال استان البرز رو به رشد است و با مديريت بي حاشيه بيك وردي رييس جديد هيات و تلاش و وقت زيادي كه وي و همكارانشان صرف مي كنند ، بنده آينده روشني را براي فوتبال البرز پيشبيني ميكنم
سياست فدراسيون فوتبال بر اين اساس است كه در هر استان تمركز روي بخش به خصوص است و در البرز عمده تمركز فدراسيون بحث داوران و جوانان و پايه است
در تلاشيم عمده اردوهاي تيم هاي ملي را به البرز منتقل كنيم