1398/05/05 19:54:42
ابراهیم صادقی صادقي سرمربي سايپا پس از قهرماني در جام شهدا : این جام برای من که تازه به عرصه سرمربیگری وارد شدم محک خوبی بود
ابراهیم صادقی صادقي سرمربي سايپا پس از قهرماني در جام شهدا : این جام برای من که تازه به عرصه سرمربیگری وارد شدم محک خوبی بود
مدیرعامل پیشنهاد حضور در این جام را داد که برای آمادگی بیشتر و همچنین زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در این مسابقات حاضر شدیم|تیم‌ها در این جام سعی کردند بازیکنان جوان خود را به بازی بگیرند|با دو تیم خوب لیگ برتری بازی کردیم و قبل از شروع لیگ توانستیم نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم|تأخیر در شروع لیگ به تیم ما که روی برنامه پیش رفته ضربه می‌زند.