1399/06/17 13:36:01

ابراهیم صادقی در سایپا می‌ماند

ابراهیم صادقی در سایپا می‌ماند
 
سرپرست باشگاه سایپا گفت: ابراهیم صادقی در فصل آینده هم بر روی نیمکت سایپا خواهد نشست.