1398/04/03 11:21:13

آغاز  دوره مربیگری D آقايان به میزبانی شهرستان كرج

آغاز  دوره مربیگری D آقايان به میزبانی شهرستان كرج

كلاس مربیگری D  ويژه آقايان و به ميزباني شهرستان كرج با حضور ٢٤ شركت كننده امروز دوشنبه ٣ تير ماه آغاز شد

اين كلاس به مدت ٧ روز در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار خواهد شد و تدريس اين كلاس را دكتر جهاني مدرس برجسته و با سابقه البرزي بر عهده خواهد داشت