1396/09/04 18:45:25

قرعه کشی سیزدهمین دوره از مسابقات لیگ دو فوتسال بانوان کشور روز سه شنبه هفت آذر ماه برگزار خواهد شد

قرعه کشی سیزدهمین دوره از مسابقات لیگ دو فوتسال بانوان کشور روز سه شنبه هفت آذر ماه برگزار خواهد شد
تیم بیست کرج به عنوان نماینده فوتسال بانوان استان البرز در این مسابقات حضور خواهد داشت