1398/02/18 10:24:39

آتبين محمدعلی کاپیتان تیم شهدای رزکان البرز در گفتگو با روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز:

آتبين محمدعلی کاپیتان تیم شهدای رزکان البرز در گفتگو با روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز:

همه ی ما از صعود به لیگ دو خوشحالیم چون تمام هدف و رویای ما همین بود و برای رسیدن به هدفمان سختی و تلاش های زیادی کردیم

فصل قبل نیز تا پلی اف رفتیم و تنها یک قدم تا لیگ دویی شدن کم آوردیم .تجربه هایی که از فصل قبل کسب کردیم به ما کمک کرد تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و نقاط قوت تیم را ارتقا دهیم.

بی شک حمایت کل استان برای موفقیت تیم ما تاثیر گذار بود .به نمایندگی از کل تیم از مدیریت باشگاه و هیات فوتبال استان البرز تشکر میکنم.آنها هیچ چیز برای تیم ما کم نگذاشتند و همه ی امکانات برای لیگ دویی شدن ما فراهم بود.

حمید کریمی مثل یک پدر همیشه در کنار تیم است و با وجود تمام گرفتاریها هیچوقت تیم را تنها نگذاشت

از مجید دودانگه و کادر قبلی تیم که زحمات زیادی کشیدند و کادر جدید تیم که در راس آن محسن کریمی است کمال تشکر را داریم.امیدواریم توانسته باشیم با قهرمانی و صعود به لیگ دو پاسخ زحمات همه را داده باشیم