1400/03/25 23:33:55

منصور بیک وردی در آستانه انتخاب ریاست جمهوری ،خطاب به جامعه ورزشی و مردم ایران گفت:حضور حداکثری و آگاهانه واخلاق مدارانه در انتخابات پیش رو،تبعیت از خط امام (ره)،لبیک اجابت به رهبر حکیم فرزانه ی انقلاب و تجدید میثاق با شهیدان به خون خفته ی نظام اسلامی است.

 

متن کامل این پیام به این شرح است:

در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراها هستیم ،انتخاباتی که تضمین کننده جمهوریت ،استقلال و عزت میهن اسلامی است. 

مردم شریف ایران که از آغاز پیروزی انقلاب تا امروزبا حضورمومنانه ومتعهدانه و آگاهانه خود،اراده نفوذ ناپذیر خود درپاسداری ازدستاوردهای گران سنگ انقلاب اسلامی در مقابل چشم جهانیان به معرض تماشا گذاشته است و برای این کشور کهن افتخار و عظمت آفریده اند،بار دیگردر این آوردگاه سرنوشت ساز به صحنه می آیند تا با ایفای رسالت ملی و دینی خود،حماسه ای دیگر بیافرینند.

حضور دشمن شکن و شکوه آفرین ،گامی بلند در سیر تحکیم و تثبیت جمهوری اسلامی و خنثی کننده توطئه های شومی است که دشمنان قسم خورده این مرزوبوم برای به زانودر آوردن ملت ایران طراحی کرده اند چنان که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند:انتخابات در کشور بسیار مهم است.هم از جنبه داخلی و هم خارجی.از جنبه داخلی یک نوسازی در کشور صورت می گیردوافراد تازه نفس و پر انگیزه وارد کار میشوند.و از جهت جنبه خارجی هم انتخابات و مشارکت مردم نشان دهنده ی اقتدار ملی است.

 

 

#منصوربیک وردی