1399/04/11 12:50:48

#نشست و بازدید كار گروه دپارتمانهاي هيات فوتبال استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

#نشست و بازدید كار گروه دپارتمانهاي هيات فوتبال استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز -نشست و بازدید كار گروه دپارتمانهاي هيات فوتبال استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ صبح امروز سه شنبه ١٠ تير ماه برگزار شد.
در این نشست که برای اولین بار و به ميزباني هيات فوتبال شهرستان ساوجبلاغ برگزار گرديد، دبير كميته شهرستان ها و مسئولین دپارتمان هاي های داوران،مسابقات،جوانان و پايه ، روابط عمومي هيات فوتبال استان از فعالیت و اقدامات مرتبط با واحد هاي مربوطه شهرستان ساوجبلاغ بازدید نمودند