1398/09/20 18:58:14

نشست هماهنگي پيش از ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و نيروي زميني تهران

نشست هماهنگي پيش از ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و نيروي زميني تهران با حضور شهري زادگان نماينده فدراسيون،عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز ، ناصر خاكي رييس هيات فوتبال شهرستان كرج،سرهنگ گل محمدي نماينده نيرو انتظامي استان و سرپرستان دو تيم

در این نشست ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و نيروي زميني تهران مقرر شد نماينده البرز با لباس هاي  يك دست سفيد و نيروي زميني يك دست آبي به ميدان بروند