1399/10/29 17:56:44

 #میلاد_واحدی به عنوان داور  به همراه کمکهایش#متین_قیدی و #علی_کریمی_رزکانی و همچنین #امیر_ملکی به عنوان داور چهارم  از استان البرز قضاوت دیدار تیم های کیا پارس تهران و شهروند رامسر از هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور عهده دار خواهند بود.

 #داوران_استان_البرز

 #میلاد_واحدی به عنوان داور  به همراه کمکهایش#متین_قیدی و #علی_کریمی_رزکانی و همچنین #امیر_ملکی به عنوان داور چهارم  از استان البرز قضاوت دیدار تیم های کیا پارس تهران و شهروند رامسر از هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور عهده دار خواهند بود.

این دیدار دوشنبه ۲۹ دی ماه در تهران برگزار خواهد شد.