1399/10/20 12:56:22

#مهناز_ذکایی به عنوان داور به همراه کمک خود #آتنا_لشنی 
دیدار تیمهای شهرداری بم و همیاری آ.غربی و همچنین #الهه_سینکایی به عنوان داور چهارم دیدار تیم های نماینده البرز و ذوب آهن اصفهان از هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور را قضاوت خواهند کرد.

#داوران_استان_البرز

#مهناز_ذکایی به عنوان داور به همراه کمک خود #آتنا_لشنی
دیدار تیمهای شهرداری بم و همیاری آ.غربی و همچنین #الهه_سینکایی به عنوان داور چهارم دیدار تیم های نماینده البرز و ذوب آهن اصفهان از هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور را قضاوت خواهند کرد.

این دیدارها جمعه ۱۹ دی ماه برگزار خواهند شد.