1399/03/10 12:31:39

#قرعه كشي مسابقات فوتبال پايه در رده #چهارده_سال_برتر_استان در سال ٩٩ امروز چهار شنبه ٧ خرداد ماه با حضور عبدلي #دبير هيات فوتبال استان  و مسئولين كميته ها و دپارتمانهاي مربوطه و همچنين مديران تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد

#قرعه كشي مسابقات فوتبال پايه در رده #چهارده_سال_برتر_استان در سال ٩٩ امروز چهار شنبه ٧ خرداد ماه با حضور عبدلي #دبير هيات فوتبال استان  و مسئولين كميته ها و دپارتمانهاي مربوطه و همچنين مديران تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد