1399/12/13 16:36:46

 #فرهاد_دهقانزاده از استان البرز ، به عنوان ناظر بازی ، در دیدار تیمهای اسپیناس زنجان و ایرالکو اراک از هفته چهارم لیگ دسته اول فوتسال حضور خواهد داشت.

#ناظران_و_نمایندگان_استان_البرز

دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹

 #فرهاد_دهقانزاده از استان البرز ، به عنوان ناظر بازی ، در دیدار تیمهای اسپیناس زنجان و ایرالکو اراک از هفته چهارم لیگ دسته اول فوتسال حضور خواهد داشت.