1399/11/06 18:27:03

#عنایت_قوچکانلو به عنوان داور به همراه کمکهایش#محمدرضا_مدیرروستا و #آرمان_خدمتگذار قضاوت دیدار تیم های فجرسپاسی شیراز و خیبر خرم آباد از هفته یازدهم لیگ یک فوتبال کشور (جام آزادگان) عهده دار خواهند بود.


#عنایت_قوچکانلو به عنوان داور به همراه کمکهایش#محمدرضا_مدیرروستا و #آرمان_خدمتگذار قضاوت دیدار تیم های فجرسپاسی شیراز و خیبر خرم آباد از هفته یازدهم لیگ یک فوتبال کشور (جام آزادگان) عهده دار خواهند بود.

این دیدار دوشنبه ۶ بهمن ماه در شیراز برگزار خواهد شد.