1399/10/20 12:57:55

#حسین_خانبان از استان البرز ، به عنوان ناظر داوری فدراسیون فوتبال ، دیدار تیمهای نساجی قائمشهر و صنعت نفت آبادان از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال حضور خواهد داشت.

#ناظران_و_نمایندگان_استان_البرز

یکشنبه ۲۱ دی ۹۹

#حسین_خانبان از استان البرز ، به عنوان ناظر داوری فدراسیون فوتبال ، دیدار تیمهای نساجی قائمشهر و صنعت نفت آبادان از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال حضور خواهد داشت.