1399/11/01 13:16:37


 #بهرام_مهرپیما به عنوان ناظر داوری فدراسیون فوتبال ، در دیدار تیمهای پیکان تهران و مس رفسنجان از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
و همچنین #رامین_عرفانیان به عنوان ناظر داوری دیدار تیمهای اسپاد تهران و ویستاتوربین تهران از هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور خواهند داشت.

#ناظران_و_نمایندگان_استان_البرز


 #بهرام_مهرپیما به عنوان ناظر داوری فدراسیون فوتبال ، در دیدار تیمهای پیکان تهران و مس رفسنجان از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
و همچنین #رامین_عرفانیان به عنوان ناظر داوری دیدار تیمهای اسپاد تهران و ویستاتوربین تهران از هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور خواهند داشت.
این دیدارها چهارشنبه اول بهمن ماه برگزار خواهند شد.