1398/08/08 10:47:45

#برنامه نمايندگان استان البرز در هفته نهم ليگ سه فوتبال كشور

برنامه نمايندگان استان البرز در هفته نهم ليگ سه فوتبال كشور
جمعه ١٠ آبان ماه
ساعت ١٤:٣٠
دماوند آمل - فرهنگ البرز
ورزشگاه  اجواركلا آمل
 
سولدوز نقده - برق آرا البرز
ورزشگاه تختي نقده