1398/11/23 10:51:41

اطلاعيه مهم دپارتمان مسابقات هيات فوتبال استان البرز

اطلاعيه مهم دپارتمان مسابقات هيات فوتبال استان البرز
قابل توجه مربیان محترم تیمهای حاضر در ليگ هاي  فوتبال شهرستان كرج
بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به بارش برف و شرايط نامساعد زمين بازي، كليه مسابقات زمين شريعتي در روز  چهارشنبه٢٣ بهمن ماه لغو گرديده و به تاريخ ديگري موكول ميشود .